Інвестування в Об’єднані Арабські Емірати
Опубліковано 10 травня 2020 року о 15:23

Уряд Об’єднаних Арабських Емфіратів у свої діяльності дотримується курсу на диверсифікацію економіки та орієнтацією на забезпечення добробуту населення. При цьому, у якості орієнтира ОАЕ обрали країни ОЕСР. За рахунок такої політики впродовж минулого десятиріччя країні вдалось знизити залежність від нафтопродуктів, зосередившись на розвитку виробничого та фінансового секторів. Зокрема, країна стала відкритішою для закордонних інвестицій, запровадила гнучку політику у сфері працевлаштування, інвестувала у розвиток інфраструктури, сприяла розвитку швидкого кредитування та перейняла британську модель акцизного законодавства. Ринкова лібералізація, зокрема прийняття у 2012 році законодавства про конкуренцію, також знизила залежність країни від доходів від продажу вуглеводнів, сприяючи розвитку конкуренції всередині та між різними секторами економіки.

До 2016 року ОАЕ мали найбільший рівень економічного розвитку серед країн, які експортують нафту. За прогнозами, у 2016 році темп зростання ВВП становитиме 2,4% (у 2015 році ВВП зріс на 3,9%). Уповільнення викликано зниженням темпів розвитку «ненафтового» сектору економіки через зменшення попиту на внутрішньому ринку та економічної активності населення ОАЕ.

У лютому 2016 року Уряд країни оголосив про намір запровадити з 2018 року ПДВ на всі товари за виключенням певних продуктів харчування (100 найменувань), охорони здоров’я та освіти. Урядом країни вже було оголошено, що 100 найменувань продуктів харчування, медичні, освітні та соціальні послуги, не будуть обкладатися ПДВ. Місцеві компанії з річним прибутком більше 1,02 млн. дол. США будуть зобов’язані зареєструватися як платники податку. Компанії, прибуток яких коливається в межах 590 тис. дол. США – 1 млн. дол. США матимуть можливість впродовж першої фази не реєструватися як платники податку. За словами заступника Міністра фінансів ОАЕ Йоуніса Аль Хурі, після завершення процесу впровадження ПДВ, усі компанії ОАЕ будуть зобов’язані його платити.

За даними UNCTAD, Об'єднані Арабські Емірати є другим за обсягом реципієнтом ПІІ в регіоні Західної Азії, після Туреччини. Основними інвесторами є Великобританія, Японія і Гонконг. Після падіння у 2009 році, обсяг ПІІ до ОАЕ відновився. У 2015 році ОАЕ вдалося залучили інвестицій на суму 13 млрд. доларів США (на 25% більше, ніж у 2014 р.) завдяки політичній та економічній стабільності всередині країни. Цьому також сприяло виведення інвестицій з країн, у яких відбувались події т.зв. «Арабської весни». Основна частина ПІІ зосереджена в секторах вуглеводнів, виробництва електроенергії та питної води. У лютому 2015 року у країні відбувся Всесвітній форум із залучення прямих іноземних інвестицій. Факторами, які сприяють притоку ПІІ до ОАЕ є легкий доступ до нафтових ресурсів, низька вартість виробництва енергії, бажання керівництва країни диверсифікувати економіку та висока купівельна спроможність. У рейтингу Doing Business 2017 країна займає 26 місце (з 190).

ОАЕ володіють рядом переваг щодо залучення іноземних інвестицій, серед яких є відсутність прямого оподаткування бізнесу (за винятком банків, нафтових компаній та телекомунікаційних операторів) і доходів, валютного контролю та будь-яких обмежень на репатріацію капіталу, існування сильного і прибуткового банківського сектору, а також велика частка іноземної робочої сили. Основним стримуючим фактором є малий розмір внутрішнього ринку.

  2013 2014 2015 2016
Обсяг залучених ПІІ (млн. дол. США) 9,491 10,823 10,976 8,986
Обсяг накопичених ПІІ  (млн. дол. США) 89,340 100,164 111,139 117,944
Кількість нових об’єктів, у які вкладались інвестиції 346 321 316 301
Залучені ПІІ (% від валових вкладень капіталу у основні фонди) 10,8 11,3 13,7 9,1
Обсяг накопичених ПІІ (% від ВВП) 23,1 25,1 32,2 31,8

У 2013 році Дубаї отримали право проведення Всесвітньої виставки 2020 року. Проекти, які були започатковані в рамках підготовки до Виставки створили широкий спект можливостей у будівельній та туристичній галузях. Зокрема, у 2016 році керівництвом Дубаї було оголошено про виділення 4,52 млрд. дол. США на ровзиток інфраструктурних проектів (збільшення на 490 млн. дол. США порівняно з 2015 роком). У серпні 2015 року Уряд ОАЕ скасував субсидії на паливо, направивши вивільнені таким чином кошти на фінансування транспортних та інфраструктурних проектів.

Тип підприємств, яким надають перевагу іноземні інвестори - товариства з обмеженою відповідальністю. З одного боку, він забезпечує гнучку структуру управління і захист міноритарних акціонерів. З іншого боку, положення Закону про акціонерні товариства сприяють легкому заснуванню таких підприємств. При цьому Міністерство економіки не грає значної ролі у видачі ліцензії.

Формою власності, якій надають перевагу іноземні інвестори, є філія, оскільки її заснування передбачає отримання усіх необхідних ліценцій та вона дає право здійснювати торгові операції, на відміну від представництва. В обох випадках необхідною умовою є наявність місцевого агента. Так, на териториї ОАЕ функціонують представництва Exxon Mobile, Total, Landmark Group, Carrefour, Unilever, Fedex, Citibank, Boeing і т.д.

Переваги інвестування в ОАЕ:

 • Відсутність прямого оподаткування компаній (крім нафтового, банківського і страхового секторів) та фізичних осіб.
 • Відсутність валютного контролю або будь-яких обмежень, пов'язаних з репатріацією засобів.
 • Стійкий та прибутковий банківський сектор, сприятливе регуляторне середовище для іноземних інвестицій.
 • Вигідне географічне положення країни з геополітичної точки зору.
 • Наявність дешевої іноземної робочої сили, розвинута транспортна та виробнича інфраструктура (фінансуються за рахунок доходів від продажів вуглеводнів), а також доступ до дешевої енергії.

Перешкоди інвестуванню в ОАЕ:

Існують певні юридичні перешкоди для іноземних інвестицій:

 • Заборона на володіння (за винятком вільної зони) більш ніж 49% акцій місцевої компанії іноземним інвестором.
 • Необхідність звернення до місцевого агента для керування філіями та представництвами.

Уряд ОАЕ розглядає збільшення притоку ПІІ як ключовий елементо довгострокового плану розвитку економіки. Кінцевою метою є збільшення частки ПІІ у ВНП країни з 2,7% у 2014 році до 5% у 2021 році. Усі сім Еміратів вжили заходів щодо створення більш сприятливих умов для іноземних інвесторів. У Дубаі, Шарджі і Абу-Дабі діють дуже гнучкі правила щодо придбання нерухомого майна іноземцями. Урядом ОАЕ також було  ухвалено нове законодавство про діяльність приватних компаній. На сьогодні керівництвом країни розглядається ряд законопроетків, які покликані вирішити цілу низки питань які ускладнюють залучення іноземних інвестицій до ОАЕ. Вони включають законопроекти щодо неплатоспроможності та арбітражу, а також проект закону про іноземні інвестиції. Крім того розглядається питання зняття умови про обов’язкове володіння 51% капіталу компанії громадянином ОАЕ, а також лібералізації законодавчної бази у сфері функціонування банківського і страхового секторів. 24 жовтня 2016 року Президентським указом було вперше затверджено законодавство щодо банкрутства, яке набуло чинності на початку 2017 року. Під дію законодавства підпадають усі підприємства країни усіх форм власності, окрім тих, що зареєстровані на територіях вільних фінансових зон Дубаі та Абу Дабі.

Захист іноземних інвестицій

Об’єднаними Арабськими Еміратами укладено більше 50 двосторонніх угод щодо інвестицій (на даний час не всі угоди вступили в дію, угода з Україною була укладена 21.01.2003, вступила в силу 28.02.2004). Орган, відповідальний за вирішення проблемних питань діяльності міжнародних інвесторів – Міжнародний центр вирішення інвестиційних спорів (International Centre for the Settlement of Investment Disputes, ICSID). Країна є членом Багатостороннього агенства з гарантування інвестицій (БАГІ). 

Оцінка захищенності інвестицій в ОАЕ (рейтинг Doing Business, 2016 рік)

  ОАЕ

Середій показник країнБлизького Сходу та Північної Африки

США ФРН
Індекс прозорості транзакцій 4,0 6,0 7,0 5,0
Індекс відповідальності керуючого 7,0 5,0 9,0 5,0
Індекс впливовості учасників 2,0 4,0 9,0 5,0
Індекс захищеності інвестора 4,3 5,0 8,3 5,0

 Особливості іноземного інвестування в ОАЕ

 1. Легкість започаткування діяльності: свобода підприємницької діяльності обмежена через законодавчу вимогу укладення угоди з місцевим агентом та обмеженою часткою участі інозменого інвестора у володінні компанією (49%).
 2. Придбання місцевої компанії: частка капіталу місцевої компанії, яку можна придбати обмежена 49%.
 3. Обов'язковість декларування: спеціальне зобов'язання публічного декларування відсутнє. Іноземний капітал в компанії не може перевищувати 49%, за винятком компаній, зареєстрованих у вільних зонах.
 4. Організація, уповноважена за декларування - Всесвітня асоціація агентств заохочення інвестицій (World Association of Investment Promotion Agencies).
 5. Запити спеціальних дозволів: для діяльності у банківському, страховому, медичному, морському, освітньому, телекомунікаційному та медійному секторах необхідно отримати спеціальні дозволи від профільних міністерств. Детальніше про іноземні інвестиції в Об'єднаних Арабських Еміратах можна ознайомитись тут.

Управління нерухомістю та володіння земельними ділянками

Можливі тимчасові рішення: тимчасові приміщення для компаній, які бажають розпочати діяльність на території ОАЕ не передбачені.

Можливість придбання землі і промислових і комерційних приміщень: у Дубаі, Рас-аль-Хаймі, Шарджі і віднедавна в Абу-Дабі, іноземці отримали доступ до нерухомості шляхом укладення договорів довгострокової оренди. Зокрема, це стосується приміщень, розташованих в конкретних інвестиційних зонах. Як правило, іномець не може придбати об’єкт нерухомості за межами цих зон.

Ризик експропріації: до сих пір жоден іноземний інвестор не був об’єктом експропріації. Дана операція може бути ініційована лише за вийняткових обставин.

Інвестиційна допомога

Форми допомоги: на даний час спеціалізовані механізми стимулювання інвестицій відстуні. Проте, розвиток вільних зон може бути розцінено як крок, покликаний сприяти залученню іноземного капіталу.

Привілейовані сектори: нафтовий, суднобудівний, реформа державного сектору (подопостачання і розподіл електроенергії).

Вільні зони: іноземні компанії, які зареєстровані у вільних зонах отримують ряд переваг: на них не поширюється вимога наявності місцевого мажоритарного акціонера, іноземні інвестори можуть володіти 100% капіталу. Крім того,  відсутні мито на імпорт та корпоративний податок, а також вони не зобов’язані сплачувати ПДВ. Питання щодо запровадження інших видів податків знаходяться на розгляді місцевої влади.

Організації, що займаються кредитуванням експорту: Програма фінансування арабської торгівлі покликана сприяти експорту шляхом надання рефінансування та кредитних позик для організації поставок та кредитування покупців. Представництва іноземних компаній, які зареєстровані в ОАЕ можуть отримати вигоду з цих можливостей.

Інвестиційні можливості в ОАЕ

Ключові галузі економіки: нафтогазова.

Галузі економіки, які мають високий потенціал розвитку: авіаційна (постачання комплектуючих та серівсне обслуговування) та будівельна галузі, франчайзинг, медичні послуги, техніка для використання на нафтових і газових родовищах (та її сервісне обслуговування), відновлювальна енергетика.

Програми приватизації: Емірат Абу-Дабі ініціював політику залучення прямих іноземних інвестицій з метою організації та реструктуризації окремих державних послуг, таких як водопостачання та електропостачання. Зокрема, компанії, які входять до структури ADWEA (Abu Dhabi Water & Electricity Authority) спільно з  одним або кількома іноземними інвесторами залучені до будівництва або управління електростанціями або заводами з опріснення морської води. Таким механізм також використовується для організації збору і транспортування побутових відходів.

Інформація щодо тендерів, проектів та державних закупівель, які проводяться на території ОАЕ:

 1. Джерело 1
 2. Джерело 2

Сектори з меншими інвестиційними можливостями:

 1. Монополізовані сектори: телекомунікації та пошта є державними монополіями. Нафтова промисловість охороняється на національниму рівні.
 2. Сектори, де відбувається спад: текстильні вироби, сільське господарство і морський транспорт.

Інформація щодо вільних зон ОАЕ

Допомога іноземним інвесторам

У разі виникнення додаткових запитань просимо надсилати запити на адреси: anton.skliar@mfa.gov.ua, emb_ae@mfa.gov.ua 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux