Особливості виходу на ринок ОАЕ
Опубліковано 29 березня 2021 року о 10:22

З 2018 року в ОАЕ та інших країнах-членах РСАДЗ запроваджено податок на додану вартість (ПДВ) у розмірі 5%.

Прибутки фізичних осіб та іноземних компаній не оподатковуються.

В Об’єднаних Арабських Еміратах на федеральному рівні оподаткування прибутку підприємств в країні не відбувається. Водночас, у ряді Еміратів відбувається оподаткування прибутку фінансових установ.

Податки, які сплачують усі компанії під час поновлення торгової ліцензії: 10% від щорічної рентної плати за офісні та складські приміщення та 5% від щорічних витрат компанії на забезпечення своїх працівників житлом.

Стандарти звітності: усі компанії, зареєстровані на фондових біржах ОАЕ, а також банки зобов’язані використовувати Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ). Іншим компаніям також рекомендується використовувати МСФЗ. Регулюючим органом є Міністерство економіки ОАЕ.

Закон про комерційні компанії, прийнятий у липні 2015 року, зобов’язує усі компанії з публічною відповідальністю використовувати МСФЗ у повному обсязі. Малий та середній бізнес може обирати між повним використанням МСФЗ або спеціалізованими нормами МСФЗ для МСБ.

Фінансовий рік в ОАЕ триває з 1 січня по 31 грудня. Компанії мають подавати аудовану фінансову звітність до Міністерства фінансів (для торговельних компаній) та до Міністерства економіки (для промислових компаній). Виконання цієї вимоги необхідне для поновлення ліцензії компанії.

Компанії, акції яких знаходяться в обігу на фондовій біржі, мають подавати звітність до Управління цінних паперів та товарів, який зобов’язує на щоквартальній основі опубліковувати бухгалтерську та прибуткову звітності, а також, на щорічній основі, аудовану прибуткову звітність.

 

Споживчі податки

З 1 січня 2018 року в ОАЕ введений податок на додану вартість у розмірі 5% вартості товару. Ряд найменувань продуктів харчування (100 шт.), освітні, медичні, соціальні послуги, велосипеди звільнені від оподаткування.

Індивідуальне оподаткування

Фізичні особи в ОАЕ звільнені від оподаткування. Водночас, власники нерухомості сплачують податок на нерухомість (від 2 до 15% вартості нерухомості залежно від емірату та статусу арендатора). Наприклад, у Дубаі особи, зайняті комерційною та виробничою діяльністю мають платити 5% від суми щорічних рентних платежів до муніципалітету Дубаю, а представники банківського сектору – 15%. У Шарджі ставка для всіх однакова і становить 2%.

У більшості Еміратів також запроваджений рентний податок (5% для арендаторів житлових приміщень та 10% для комерційних).

Також в ОАЕ запроваджене оподаткування послуг (стосується готельно-ресторанного бізнесу), обсяг якого відрізняється залежно від емірату (10% у Дубаі, 16% - в Абу Дабі).

При передачі права власності на нерухомість сплачується податок у розмірі 2% вартості (продавець сплачує 0,5%, а покупець – 1,5% вартості).

Оподаткування капіталу відсутнє. Спеціальний податковий режим для іноземців не застосовується.

 

Уникнення подвійного оподаткування

Урядами України та ОАЕ укладено Угоду про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і капітал (http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/784_003/page, ратифіковано Законом N 1013-IV ( 1013-15 ) від 19.06.2003).

Уряд ОАЕ не оподатковує джерела прибутку.

Сайт Міністерства фінансів ОАЕ: https://www.mof.gov.ae/en/Pages/default.aspx

 

Митні документи при імпорті в Об'єднані Арабські Емірати

При імпортуванні товару необхідно надати такі документи:

 1. Ордер на видачу товару компанії, яка має ліцензію ОАЕ (Delivery order from a shipping agent addressed to a company licensed in the UAE);
 2. Оригінал транспортної накладної (bill of loading, для морських портів);
 3. Три екземпляри оригіналів накладної від експортера, адресованої ліцензованому імпортеру з ОАЕ з інформацією про кількість товару, його опис та сукупну вартість кожної одиниці; *
 4. Копія торгової ліцензії покупця чи продавця;
 5. Сертифікат походження, погоджений торговою палатою країни походження; *
 6. Транспортний сертифікат; *
 7. Митна декларація;
 8. Форма або лист звільнення від митних платежів у випадках, коли умови для звільнення були виконані, включаючи A form or letter of exemption from customs duties in cases where exemption requirements are fulfilled, including a розпорядження про закупку на місці (Local purchase order);
 9. Деталізована товарна накладна: вага, метод пакування та HS код для кожної одиниці товару, що міститься у поставці; *
 10. Дозвіл на імпорт від компетентних органів у разі імпортування заборонених товарів; *
 11. Медичний або фітосанітарний сертифікат або, для перероблених товарів, експортний сертифікат, який підтверджує що товар придатний для споживання людьми;
 12. Сертифікат халяль для м’ясних інгридієнтів; *
 13. Сертифікат про відсутність радіаційного випромінювання для деяких товарів (необов’язково для товарів з ЄС);*
 14. Транспортні документи, необхідні для очистки імпорту.

Документи з позначкою * мають бути засвідчені Посольством ОАЕ та ТПП у країні походження товару.

Детальнішу інформацію можна отримати від Федерального митного управління ОАЕ


Юридичне середовище

Під час складання контрактів важливо чітко окреслити зобов’язання кожної з сторін. Особлива увага має приділятися законодавству, яке регулює договірні відносини, адже ОАЕ не є учасниками Віденської конвенції. Більш того, місцеве законодавство є дуже складним та часто захищає інтереси громадян ОАЕ.

Рекомендовані Інкотермс: FOB або CIF.

Угоди можуть укладатися англійською та арабською мовами. У разі виникнення розбіжностей, перевагу матиме арабський текст.

Існує можливість передбачити у контракті переважну силу міжнародного законодавства. Однак, якщо норми міжнародного права суперечитимуть місцевому законодавству, суд буде враховувати закони ОАЕ.

 

Захист прав інтелектуальної власності

Інформація Міністерства економіки ОАЕ щодо захисту прав інтелектуальної власності: http://www.economy.gov.ae/english/Ministry/MinistrySectors/Pages/CopyRightSector.aspx

В рамках зусиль щодо залучення місцевих та міжнародних інвестицій, уряд ОАЕ демонструє прихильність зміцненню прав інтелектуальної власності. Будучи членом Світової організації торгівлі і учасниками Паризької конвенції про охорону промислової власності, ОАЕ привели місцеве законодавство у відповідність до міжнародних стандартів. Основною слабкістю політики в сфері захисту інтелектуальної власності в ОАЕ є відсутність юридичних норм для створення організацій, що володіють відповідними повноваженнями зі збору роялті від імені власників інтелектуальних прав власності.

Федеральний закон № 31 2006 року регулює питання реєстрації патентів, дизайну, індустріальних моделей. Федеральний закон № 7 2002 року регламентує питання авторських прав, а федеральний закон №37 1992 року – торгових марок.

Cудова практика

Юридична система ОАЕ не гарантує неупередженого правосуддя стосовно іноземців. Класична арабська є офіційною мовою судів. Арабська та англійська можуть використовуватись у всіх федеральних судах. У місцевих судах використовується лише арабська мова. Дозволяється використання перекладачів. Основними джерелами права є закони Шаріату (Ісламське законодавство), яке використовується у випадках розгляду питань особистого статусу та у деяких кримінальних провадженнях, та цивільне право у всіх інших випадках. У деяких еміратах комерційні спори можуть вирішуватись шаріатським судами.

Кодекси ОАЕ:

 1. Кодекс діяльності комерційних компаній (регулює модальності створення та функціонування комерційних компаній).
 2. Морський кодекс (законодавство про морську торгівлю, правила перевезення вантажів).
 3. Комерційний кодекс.
 4. Трудове законодавство .
 5. Кримінально-процесуальний кодекс (кримінальні провадження, визначення порушень, санкцій).

Добірка нормативно-правових актів ОАЕ (арабською мовою): http://www.gcc-legal.org/CountryHome.aspx?country=2.

 

Юрисдикції

 1. Верховний суд ОАЕ (http://ejustice.gov.ae/portal/page/portal/eJustice%20MOJ%20Portal/SupremeCourt/Home) – найвищий судовий орган. Може скасовувати апеляційні рішення. Також має повноваження скасовувати рішення місцевих муніципалітетів.
 2. Касаційний суд Дубаю – найвищий суд Дубаю, який зазвичай складається з п’яти суддів.
 3. Федеральний апеляційний суд – суд другої інстанції. Має право скасовувати або підтвреджувати рішення судів першої інстанції.
 4. Федеральні суди першої інстанції.
 5. Суди Дубаю та Рас Аль Хайми. Ці два емірата не входять до федеральної судової системи ОАЕ та є незалежними. Також мають три ступені юрисдикції.
 6. Суди Шаріату – відповідальні за дотримання норм шаріату. В основному спеціалізуються на справах, що стосуються персонального статусу мусульман. Однак, у деяких еміратах можуть вирішувати кримінальні (особливо ті, що стосуються перевезення наркотичних речовин) або комерційні справи.

 

Склад судів

Судді Верховного суду: 5 суддів, які призначаються Національною верховною радою та суддями першої інстанції.

Судді: державні службовці.

Державний прокурор: провадить кримінальні справи.

Судді шаріатського суду: призначаються урядом та спеціалізуються на ісламській юриспруденції.

Адвокати: угода про представлення інтересів клієнта адвокатом має бути зареєстрована у державного нотаріуса.

 

Вирішення міжнародних спорів

Арбітраж: арбітраж не є широко розповсюдженим.

Арбітражне законодавство: спеціалізоване законодавство щодо арбітражу в ОАЕ відсутнє. Арбітраж проводиться спираючись на норми цивільно-процесуального кодексу. Водночас, поправка 2010 року відновила діяльність спеціалізованого Комітету з питань комерційних агентств, який був скасований 2006 року. Комітет має першочергову юрисдикцію над справами, які стосуються діяльності комерційних агентів. Будь який комерційний спір має спочатку бути розглянутий Комітетом з питань комерційних агентств.

Відповідність міжнародним правилам комерційного арбітражу: ОАЕ є учасником Нью Йоркської Конвенції про визнання та виконання іноземних арбітражних рішень.

Арбітражні процедури: рішення має бути прийняте в ОАЕ у термін, визначений сторонами у контракті. Якщо сторони не визначили період арбітр має прийняти своє рішення не пізніше 6 місяців з дати перших консультацій сторін. У разі, якщо одна з сторін не задоволена рішенням, бідь яка з сторін може звернутися до суду. Вирішення спорів може бути складним та невизначеним.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux