Тарифи консульського збору
Опубліковано 16 жовтня 2012 року о 00:00

ТАРИФИ

консульського збору, що справляються за вчинення консульських дій

Посольством України  в Об’єднаних Арабських Еміратах 

(Королівстві Бахрейн за сумісництвом)

та Консульством України в місті Дубай 

                                              

 
 

№ з/п

 
 

Назва консульських дій

 
 

Тарифні ставки

 
 

у доларах США*

 
 

у національній валюті**

 
 

І. ПАСПОРТНІ ДІЇ

 
 

1

 
 

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон (крім осіб до 16 років)

 
 

90

 
 

330

 
 

2

 
 

Автоматизована обробка даних при оформленні паспорта громадянина України для виїзду за кордон, у тому числі для осіб до 16 років

 
 

40

 
 

147

 
 

3

 
 

Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну

 
 

30

 
 

110

 
 

4

 
 

Продовження терміну дії посвідчення особи на повернення в Україну

 
 

30

 
 

110

 
 

5

 
 

Прийняття на консульський облік

 
 

20

 
 

73

 
 

ІІ. ДІЇ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ

 
 

1

 
 

Оформлення набуття громадянства України за територіальним походженням

 
 

80

 
 

294

 
 

2

 
 

Оформлення поновлення у громадянстві України

 
 

150

 
 

551

 
 

3

 
 

Оформлення набуття громадянства України внаслідок усиновлення

 
 

30

 
 

110

 
 

4

 
 

Оформлення набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування

 
 

30

 
 

110

 
 

5

 
 

Оформлення набуття громадянства України внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки

 
 

30

 
 

110

 
 

6

 
 

Оформлення набуття громадянства України у зв’язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини

 
 

30

 
 

110

 
 

7

 
 

Оформлення набуття громадянства України внаслідок встановлення батьківства

 
 

30

 
 

110

 
 

8

 
 

Оформлення встановлення належності до громадянства України

 
 

80

 
 

294

 
 

9

 
 

Оформлення виходу з громадянства України

 
 

300

 
 

1101

 
 

10

 
 

Перевірка належності до громадянства України (за заявою особи)

 
 

30

 
 

110

 
 

11

 
 

Видача довідки про належність до громадянства України

 
 

20

 
 

73

 
 

12

 
 

Видача довідки про неналежність до громадянства України

 
 

20

 
 

73

 
 

13

 
 

Оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном

 
 

200

 
 

734

 
 

14

 
 

Оформлення документів про надання дозволу на імміграцію

 
 

400

 
 

1468

 
 

IІІ. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ, ІНФОРМАЦІЇ

 
 

1

 
 

Витребування документа та його видача

 
 

20

 
 

73

 
 

2

 
 

Витребування документа, засвідченого в Україні уповноваженим на те органом, та його видача

 
 

50

 
 

184

 
 

3

 
 

Витребування інформації від компетентних органів України та оформлення відповідної довідки (щодо однієї особи)

 
 

30

 
 

110

 
 

ІV. ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

 
 

1

 
 

Легалізація документа фізичної особи (за документ)

 
 

50

 
 

184

 
 

2

 
 

Легалізація документа юридичної особи (за документ)

 
 

100

 
 

367

 
 

V. ДІЇ З РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ

 
 

1

 
 

Державна реєстрація шлюбу

 
 

100

 
 

367

 
 

2

 
 

Державна реєстрація розірвання шлюбу:

 
   
 

2.1

 
 

за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей

 
 

150

 
 

551

 
 

2.2

 
 

на підставі рішення суду

 
 

160

 
 

587

 
 

2.3

 
 

з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними

 
 

30

 
 

110

 
 

3

 
 

Державна реєстрація зміни імені (крім зміни в разі реєстрації шлюбу)

 
 

100

 
 

367

 
 

4

 
 

Державна реєстрація повторної зміни імені, не пов’язаної з реєстрацією шлюбу

 
 

200

 
 

734

 
 

5

 
 

Прийом заяви про внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання

 
 

30

 
 

110

 
 

6

 
 

Повторна видача свідоцтва у разі внесення змін до актового запису цивільного стану чи його поновлення

 
 

50

 
 

184

 
 

7

 
 

Повторна видача свідоцтва про реєстрацію акту цивільного стану (у разі зберігання актового запису в закордонній установі)

 
 

50

 
 

184

 
 

VІ. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ

 
 

1

 
 

Посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності тощо), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні:

 
   
 

1.1

 
 

посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів: дітям, другому з подружжя, батькам іншим особам

 
 

1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 50 дол. США (184 дирх. ОАЕ) 5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 400 дол. США (1468 дирх. ОАЕ)

 
 

1.2

 
 

посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці

 
 

1 відсоток суми договору, але не менше 20 дол. США (73 дирх. ОАЕ)

 
 

1.3

 
 

посвідчення договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці

 
 

50

 
 

184

 
 

1.4

 
 

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, 
та здійснення кредитних операцій: 
 дітям, другому з подружжя, батькам 

 


 іншим особам

 
 
30 

 

 

 

60

 
 
110

 

 

 

220

 
 

1.5

 
 

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження транспортними засобами: 
 дітям, другому з подружжя, батькам 

 

 

 


 іншим особам

 
 
30 

 

 

 

60

 
 
110

 

 

 

220

 
 

1.6

 
 

посвідчення загальних довіреностей на право користування майном, включаючи транспортні засоби

 
 

консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами 1.4, 1.5

 
 

1.7

 
 

посвідчення інших довіреностей

 
 

30

 
 

110

 
 

1.8

 
 

посвідчення заповітів

 
 

30

 
 

110

 
 

2

 
 

Ужиття заходів щодо охорони спадкового майна

 
 

100

 
 

367

 
 

3

 
 

Видача свідоцтва про право на спадщину

 
 

0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 100 дол. США

 

(367 дирх. ОАЕ)

 
 

4

 
 

Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя

 
 

30

 
 

110

 
 

5

 
 

Засвідчення вірності копій документів і виписок з них (за сторінку)

 
 

10

 
 

37

 
 

6

 
 

Засвідчення вірності кожного підпису на документах, у тому числі підпису перекладача

 
 

20

 
 

73

 
 

7

 
 

Засвідчення справжності електронного цифрового підпису на електронних документах (за наявності технічної можливості роботи з електронними документами)

 
 

40

 
 

147

 
 

8

 
 

Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу (за сторінку) 
 документів, пов’язаних зі смертю громадянина України

 
 

40 

 10

 
 

147

 

37

 
 

9

 
 

Посвідчення факту, що фізична особа є живою

 
 

20

 
 

73

 
 

10

 
 

Посвідчення факту перебування громадянина в певному місці

 
 

20

 
 

73

 
 

11

 
 

Посвідчення тотожності фізичної особи з особою, зображеною на фотокартці

 
 

20

 
 

73

 
 

12

 
 

Посвідчення часу пред’явлення документів

 
 

20

 
 

73

 
 

13

 
 

Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів

 
 

0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 25 дол. США (92 дирх. ОАЕ) і не більше 200 дол. США (734 дирх. ОАЕ)

 
 

14

 
 

Прийняття на зберігання документа

 
 

15 дол. США (55 дирх. ОАЕ) за кожен місяць зберігання, що почався

 
 

15

 
 

Вчинення виконавчих написів

 
 

1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 15 дол. США (55 дирх. ОАЕ) і не більше 200 дол. США (734 дирх. ОАЕ)

 
 

16

 
 

Вчинення морських протестів

 
 

150

 
 

551

 
 

17

 
 

Видача дубліката посвідченого ЗДУ документа

 
 

20

 
 

73

 
 

18

 
 

Вчинення іншої нотаріальної дії, передбаченої законодавством України

 
 

30

 
 

110

 
 

VII. ІНШІ ДІЇ

 
 

1

 
 

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї юридичними особами за наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

 
 

150

 
 

551

 
 

2

 
 

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї громадянами України за наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

 
 

50

 
 

184

 
 

3

 
 

Розгляд клопотання про надання інформації, що не потребує звернення до компетентних органів України, та оформлення відповідної довідки, крім довідок, що відповідно до законодавства України видаються безоплатно (щодо кожної особи окремо)

 
 

30

 
 

110

 

 


УВАГА! За вчинення певних консульських дій протягом одного робочого дня стягується подвійний тариф.

 

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux